سفر به خارج از رویا تا واقعیت /واقعیت چیست؟!

تب سفر به خارج به بهانه های مختلف علی الخصوص در بین جوانان بسیار مورد توجه است. هر چند بروز مشکلات اقتصادی و وضعیت بی کاری در کشور بر متقاضیان خروج از کشور افزوده است اما آیا سفر به خارج حلال مشکلات است؟ در شرایطی زندگی می کنیم که هر کس در اقوام و دوستان […]